2018.01.09-11. Wykłady gościnne dr. Csaby Horvátha

W dniach 9-11 stycznia naszym gościem był dr Csaba Horváth, literaturoznawca, kierownik Katedry Współczesnej Literatury Węgierskiej i Komparatystyki Literackiej (Modern Magyar Irodalmi, Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék) na Reformackim Uniwersytecie im. Gáspára Károliego (Károli Gáspár Református Egyetem) w Budapeszcie. Wygłosił on w Collegium Novum następujące wykłady otwarte:

  • 9 stycznia – wykład nt. współczesnej generacji po postmodernizmie;
  • 10 stycznia – wykład nt. literatury współczesnej;
  • 11 stycznia – wykład nt. twórczości Jánosa Háya i Zoltána Egressyego.