2018.05.11. Dni Różnorodności Kulturowej na Wydziale Neofilologii UAM

Wydział Neofilologii UAM już po raz trzeci obchodził Dzień Różnorodności Kulturowej dla Dialogu i Rozwoju, czyli święto ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją 57/249 z 20 grudnia 2002 w myśl Powszechnej Deklaracji o Różnorodności Kulturowej uchwalonej na 31 Sesji Konferencji Generalnej UNESCO w dniu 2 listopada 2001 r. Rezolucja odnosi się do zasady tolerancji i poszanowania dla różnorodności kulturowej oraz promocji i ochrony praw człowieka, w tym prawa do rozwoju. Celem obchodów jest promocja kultury, różnorodności kulturowej i dziedzictwa kulturowego.

W tym roku 11 maja w siedzibie Wydziału w Collegium Novum UAM miała miejsce prezentacja przekładów „Pana Tadeusza”, sesja posterów naukowych, prezentacja laboratorium psycholingwistycznego, Speed Talking z przedstawicielami 17 różnych kultur świata oraz piknik różnorodności smakowej.

Poniżej krótka fotorelacja z naszego stoiska reprezentującego Węgry.