Miesiąc: Wrzesień 2018

Spotkanie autorskie Konrada Sutarskiego

W środę 12 września w Ośrodku Dokumentacji Wielkopolskiego Środowiska Literackiego (Domu Literatury Biblioteki Raczyńskich) odbędzie się wieczór autorski Konrada Sutarskiego, poznańskiego poety, współzałożyciela grupy poetyckiej „Wierzbak”, od 1965 r. zamieszkałego na Węgrzech, niestrudzonego w popularyzowaniu wiedzy o związkach polsko-węgierskich.

Konrad Sutarski jest założycielem i dyrektorem Polskiego Instytutu Badawczego i Muzeum w Budapeszcie, powstałego w latach 90. ubiegłego wieku pod nazwą Muzeum i Archiwum Węgierskiej Polonii. Podczas spotkania zaprezentujemy powstałe w ostatnich latach książki Konrada Sutarskiego, w tym: „Polska i Węgry jako przedmurze chrześcijańskiej Europy w dawnych wiekach i dziś” (Budapeszt 2016), „Zarys dziejów Polski z węgierskimi powiązaniami” (Budapeszt 2018) oraz tom poetycki „Jakkolwiek już późno” (Sopot 2015).

Załączamy zaproszenie ze szczegółowymi informacjami na temat wydarzenia.