Dyżury wykładowców

Dyżury wykładowców w semestrze zimowym roku akademickiego 2018/2019 obowiązują w dniach 1 października 2018 r. – 1 lutego 2019 r. z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni wolnych od zajęć dydaktycznych zgodnie z zarządzeniem Rektora UAM:

  • 1 października 2018 r. (inauguracja roku akademickiego)
  • 31 października 2018 r. (dzień poprzedzający Uroczystość Wszystkich Świętych)
  • 2 listopada 2018 r. (dzień następujący po Uroczystości Wszystkich Świętych)
  • 24 grudnia 2018 r. – 6 stycznia 2019 r. (wakacje zimowe)
  • dni i godziny rektorskie i dziekańskie, które podawane będą do wiadomości na bieżąco.

Wszystkie dyżury odbywają się w budynku B Collegium Novum UAM przy alei Niepodległości 4 w Poznaniu.

Terminy dyżurów zostaną podane wraz z rozpoczęciem roku akademickiego 2018/2019.