Erasmus+

Studenci ugrofinistyki – filologii węgierskiej mają możliwość wyjazdu na studia bądź odbycia praktyk studenckich w ramach programu Erasmus+ w wymiarze od 3 do 12 miesięcy (w przypadku studiów) lub od 2 do 12 miesięcy (w przypadku praktyk) w każdym cyklu studiów (licencjackich, magisterskich, doktoranckich). Można ubiegać się o wyjazd na jedną z 40 uczelni, z którymi umowę zawartą ma Instytut Językoznawstwa UAM:

Pobierz szczegółowy wykaz uczelni partnerskich

Wśród hungarystów popularne są w szczególności następujące ośrodki:

Rekrutacja na wyjazdy stypendialne na studia odbywa się co roku na przełomie lutego i marca, zaś na praktyki w marcu. Ogłoszenie o rekrutacji jest podawane do wiadomości przed jej rozpoczęciem na stronie głównej.

Szczegółowe informacje nt. zasad wyjazdu na studia: http://wn.amu.edu.pl/erasmus-plus/dla-studenta/studia

Szczegółowe informacje nt. zasad wyjazdu na praktyki: http://wn.amu.edu.pl/erasmus-plus/dla-studenta/praktyki

Kontakt z koordynatorem programu Erasmus+ w Instytucie Językoznawstwa dr. Pawłem Kornatowskim: erasmusij@amu.edu.pl