Erasmus+

Studenci ugrofinistyki – filologii węgierskiej mają możliwość wyjazdu na studia bądź odbycia praktyk studenckich w ramach programu Erasmus+ w wymiarze od 3 do 12 miesięcy (w przypadku studiów) lub od 2 do 12 miesięcy (w przypadku praktyk) w każdym cyklu studiów (licencjackich, magisterskich, doktoranckich). Można ubiegać się o wyjazd na jedną z 40 uczelni, z którymi … Czytaj dalej Erasmus+