Kadra

Prof. UAM dr hab. Ilona Koutny

Dr hab. Karolina Kaczmarek

Dr hab. Karolina Kaczmarek zajmuje się językoznawstwem, teorią tekstu oraz teorią przekładu. Oprócz badań o charakterze teoretycznym prowadzi też badania porównawcze języków z perspektywy praktyki tłumaczenia, w szczególności w zakresie języka polskiego i węgierskiego, w tym języka prawnego. Ponadto zajmuje się szeroko pojmowanymi relacjami polsko-węgierskimi, analizując je zarówno z perspektywy historycznej, jak i współczesnej.

Jest autorką czterech monografii.

Więcej informacji: www.karkacz.home.amu.edu.pl oraz http://nauka-polska.pl/#/profile/scientist?id=202644&_k=v0e0ra

Dr hab. Karolina Kaczmarek kutatási témái

Dr hab. Karolina Kaczmarek’s scientific interests and current research

Dr Aleksandra Muga-Bartkowiak

Dr Paweł Kornatowski

Dr Kinga Piotrowiak-Junkiert

Dr Martyna Kokotkiewicz

Mgr Jolanta Jarmołowicz

Mgr Szabolcs Németh

Mgr Dániel Pap

Szczegółowe informacje nt. pracowników poznańskiej hungarystyki będziemy wprowadzać na bieżąco.