Kadra

Prof. UAM dr hab. Ilona Koutny

Prof. UAM dr hab. Karolina Kaczmarek

Dr hab. Karolina Kaczmarek zajmuje się językoznawstwem, teorią tekstu oraz teorią przekładu. Oprócz badań o charakterze teoretycznym prowadzi też badania porównawcze języków z perspektywy praktyki tłumaczenia, w szczególności w zakresie języka polskiego i węgierskiego, w tym języka prawnego. Ponadto zajmuje się szeroko pojmowanymi relacjami polsko-węgierskimi, analizując je zarówno z perspektywy historycznej, jak i współczesnej.

Jest autorką czterech monografii.

Więcej informacji: www.karkacz.home.amu.edu.pl oraz http://nauka-polska.pl/#/profile/scientist?id=202644&_k=v0e0ra

Dr hab. Karolina Kaczmarek kutatási témái

Dr hab. Karolina Kaczmarek’s scientific interests and current research

Dr hab. Kinga Piotrowiak-Junkiert

Polonistka i hungarystka (UAM), absolwentka Międzyuczelnianych Indywidualnych Studiów Humanistycznych Akademia „Artes Liberales”. Autorka monografii: Świadomość zwrócona przeciwko sobie samej. Imre Kertésza wobec Zagłady (Warszawa, 2014), Od idylli do ironii. Literatura węgierska wobec Zagłady w latach 1944-1948 (2020), współautorka książki Dyskurs postkolonialny we współczesnej literaturze i kulturze Europy Środkowo-Wschodniej. Polska, Ukraina, Węgry, Słowacja (Poznań, 2015). Redaktorka, krytyczka literacka, animatorka kultury i tłumaczka. Ostatnio ukazały się w jej przekładzie książki: Imre Kertész, Ostatnia gospoda (W.A.B, 2016), Géza Röhrig, Oskubana papuga Rebego. Zmyślone opowieści chasydzkie (Austeria 2016) oraz Zoltán Halasi, Droga do pustego nieba (Nisza 2017). Zajmuje się literaturą węgierską wobec Zagłady i dyskursem postkolonialnym na Węgrzech po 1989 roku. Członki Zachodniego Oddziału Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury.

Dr Paweł Kornatowski

Dr Martyna Kokotkiewicz

Mgr Szabolcs Németh

Mgr Dániel Pap

Szczegółowe informacje nt. naszej kadry będziemy wprowadzać na bieżąco.