Projekt „Teraźniejszość i przyszłość hungarologii”

W dniach 30 września – 31 grudnia 2017 r. Filologia Węgierska UAM przy współpracy z dwoma węgierskimi partnerami: Katedrą Filologii Polskiej (Lengyel Filológiai Tanszék) oraz Katedrą Lingwistyki Stosowanej (Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék) Uniwersytetu im. Loránda Eötvösa (Eötvös Loránd Tudományegyetem) w Budapeszcie zrealizowała projekt Teraźniejszość i przyszłość hungarologii. Celem projektu była wymiana doświadczeń naukowych oraz wiedzy na temat stanu obecnego i perspektyw hungarologii w ośrodkach akademickich w Polsce, na Węgrzech i innych krajach europejskich.

Najważniejszym elementem projektu była międzynarodowa konferencja naukowa Teraźniejszość i przyszłość hungarologii, która odbyła się w dniach 30 listopada – 1 grudnia 2017 r. w salach konferencyjnych Domu Studenckiego Jowita. Uczestniczyło w niej przeszło 70 osób – 40 wybitnych badaczy języka, kultury, historii i literatury węgierskiej z kraju i zagranicy, obecni i byli studenci hungarystyki oraz zainteresowani goście. Konferencja wpisała się zarówno w obchody jubileuszu 25-lecia istnienia hungarystyki na UAM, jak i w program Roku Kultury Węgierskiej obchodzony w Polsce w latach 2016–2017.

Poniżej prezentujemy szczegóły dot. projektu oraz konferencji.

Program konferencji | A konferencia programja

Sprawozdanie z konferencji | Jelentés a konferenciáról

Sprawozdanie skrócone z konferencji | Rövid jelentés a konferenciáról

Opinie nt. konferencji | Vélemények a konferenciáról

Aby obejrzeć fotorelację z konferencji, kliknij w zakładkę „Galeria zdjęć”.

Opracowane referaty wygłoszone podczas konferencji oraz inne artykuły złożyły się na tom pokonferencyjny pt. Hungarologia dzisiaj: językoznawstwo, kultura i dydaktyka, który daje wgląd w aktualną problematykę związaną z językoznawstwem i literaturą węgierską oraz dydaktyką języka węgierskiego. 400-stronicowe opracowanie obejmuje w 6 rozdziałach 37 artykułów (większość została napisana w języku węgierskim i opatrzona polskimi streszczeniami, jedna czwarta zaś ukazała się w języku polskim z węgierskimi streszczeniami).

Spis treści | Tartalomjegyzék

Przedmowa | Előszó