Plan zajęć 2017/2018

Zajęcia w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018 odbywają się w dniach 3 października – 20 grudnia 2017 r. oraz 3-31 stycznia 2018 r. z wyjątkiem 30 i 31 października 2017 r. oraz dni i godzin rektorskich i dziekańskich, które podawane będą do wiadomości na bieżąco.

Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku B Collegium Novum UAM przy alei Niepodległości 4 w Poznaniu. Wyjątek stanowią zajęcia oznaczone w planie symbolem C2, które odbywają się w auli C2 w budynku C Collegium Novum UAM.

Pobierz rozkład zajęć dla ugrofinistyki – filologii węgierskiej dla semestru zimowego 2017/2018