Plan zajęć 2019/2020

Zajęcia w roku akademickim 2019/2020 odbywają się w dniach 1 października 2019 r. – 30 czerwca 2020 r. z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. Ponadto zgodnie z zarządzeniem Rektora UAM ustanowiono następujące dni wolne od zajęć dydaktycznych:

  • 1 października 2019 r. (inauguracja roku akademickiego)
  • 31 października 2019 r. (dzień poprzedzający uroczystość Wszystkich Świętych)
  • 23 grudnia 2019 r. – 6 stycznia 2020 r. (wakacje zimowe)
  • 3-16 lutego 2020 r. (zimowa sesja egzaminacyjna)
  • 17-23 lutego 2020 r. (przerwa międzysemestralna)
  • 10-14 kwietnia 2020 r. (wakacje wiosenne)
  • 6 maja 2020 r. (Dzień Sportu)
  • 17-30 czerwca 2020 r. (letnia sesja egzaminacyjna)

Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku B Collegium Novum UAM przy alei Niepodległości 4 w Poznaniu. Wyjątek stanowią zajęcia oznaczone w planie symbolem C2, które odbywają się w auli C2 w budynku C Collegium Novum UAM.

Plan na semestr letni roku akademickiego 2019/2020 dostępny jest tutaj.