Plan zajęć 2018/2019

Zajęcia w semestrze zimowym roku akademickiego 2018/2019 odbywają się w dniach 1 października 2018 r. – 31 stycznia 2019 r. z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. Ponadto zgodnie z zarządzeniem Rektora UAM ustanowiono następujące dni wolne od zajęć dydaktycznych:

  • 1 października 2018 r. (inauguracja roku akademickiego)
  • 31 października 2018 r. (dzień poprzedzający Uroczystość Wszystkich Świętych)
  • 2 listopada 2018 r. (dzień następujący po Uroczystości Wszystkich Świętych)
  • 24 grudnia 2018 r. – 6 stycznia 2019 r. (wakacje zimowe)
  • dni i godziny rektorskie i dziekańskie, które podawane będą do wiadomości na bieżąco.

Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku B Collegium Novum UAM przy alei Niepodległości 4 w Poznaniu. Wyjątek stanowią zajęcia oznaczone w planie symbolem C2, które odbywają się w auli C2 w budynku C Collegium Novum UAM.

Pobierz szczegółowy rozkład zajęć na semestr zimowy roku akademickiego 2018-2019