Plan zajęć 2017/2018

Zajęcia w semestrze letnim roku akademickiego 2017/2018 odbywają się w dniach 22 lutego – 21 czerwca 2018 r. Zgodnie z zarządzeniem Rektora UAM ustanowiono następujące dni wolne od zajęć dydaktycznych:

  • 30 marca – 3 kwietnia (wakacje wiosenne);
  • 25-26 kwietnia (Poznański Festiwal Nauki i Sztuki);
  • 30 kwietnia, 2 maja, 4 maja (tzw. długi weekend majowy);
  • 9 maja (Dzień Sportu);
  • dni i godziny rektorskie i dziekańskie, które podawane będą do wiadomości na bieżąco.

Najbliższe dni rektorskie: 25 kwietnia

Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku B Collegium Novum UAM przy alei Niepodległości 4 w Poznaniu. Wyjątek stanowią zajęcia oznaczone w planie symbolem C2, które odbywają się w auli C2 w budynku C Collegium Novum UAM.

Pobierz rozkład zajęć dla ugrofinistyki – filologii węgierskiej dla semestru letniego 2017-2018