Program studiów

Od roku akademickiego 2007/2008 na specjalności ugrofinistyka – filologia węgierska prowadzone są 3-letnie studia dzienne I stopnia (licencjackie) i 2-letnie studia dzienne II stopnia (magisterskie).

Podczas rekrutacji nie ma wymogu znajomości języka węgierskiego, w związku z czym zajęcia z praktycznej nauki języka węgierskiego rozpoczynają się od poziomu początkującego. Na pierwszym roku poza intensywną nauką języka węgierskiego prowadzone są zajęcia wprowadzające studentów w problematykę językoznawczą i literaturoznawczą. Począwszy od trzeciego roku studiów wszystkie zajęcia prowadzone są w języku węgierskim.

Oferujemy przede wszystkim intensywną praktyczną naukę języka węgierskiego (od poziomu początkującego) i (do wyboru) angielskiego lub niemieckiego (od poziomu średnio zaawansowanego). Ponadto nauczamy przedmiotów kierunkowych z zakresu językoznawstwa, literaturoznawstwa, translatologii, historii, kultury i in.

Nasza oferta obejmuje łącznie 25 przedmiotów nauczanych w trakcie obu cyklów studiów:

Pobierz szczegółowy program studiów

Praktyczna nauka języka

Praktyczna nauka języka węgierskiego (studia I stopnia, semestr I, II, III, IV, V, VI; studia II stopnia, semestr I, II, III, IV), razem 1050 godzin

Język angielski/niemiecki (do wyboru) (studia I stopnia, semestr I, II, III, IV, V, VI), razem 360 godzin

Język obszaru kulturowego (język fiński) (studia II stopnia, semestr I, II), razem 120 godzin

Języki specjalistyczne (węgierski język prawa i biznesu) (studia II stopnia, semestr I, II, III), razem 90 godzin

Przedmioty językoznawcze

Wstęp do językoznawstwa (studia I stopnia, semestr I, II), razem 60 godzin

Akwizycja języka (studia I stopnia, semestr III), razem 30 godzin

Gramatyka opisowa języka węgierskiego (studia I stopnia, semestr III, IV, V, VI), razem 180 godzin

Historia języka węgierskiego (studia I stopnia, semestr V), razem 30 godzin

Przedmioty literaturoznawcze

Wstęp do literaturoznawstwa (studia I stopnia, semestr I), razem 30 godzin

Wstęp do literatury węgierskiej (studia I stopnia, semestr II), razem 15 godzin

Historia literatury węgierskiej (studia I stopnia, semestr III, IV, V, VI), razem 180 godzin

Translatologia

Teoria i praktyka przekładu (studia I stopnia, semestr V, VI), razem 60 godzin

Translatorium (studia II stopnia, semestr I, II, IV), razem 90 godzin

Historia i kultura

Historia Węgier (studia I stopnia, semestr I, II), razem 60 godzin

Wstęp do hungarystyki (studia I stopnia, semestr II), razem 15 godzin

Realioznawstwo węgierskie (studia I stopnia, semestr III), razem 30 godzin

Kultura obszaru językowego (studia I stopnia, semestr V, VI), razem 60 godzin

Współczesne Węgry (studia II stopnia, semestr III), razem 30 godzin

Pozostałe przedmioty

Informatyka (studia I stopnia, semestr I), razem 30 godzin

Filozofia (studia I stopnia, semestr I, II), razem 60 godzin

Wychowanie fizyczne (studia I stopnia, semestr I, II), razem 60 godzin

Logika (studia I stopnia, semestr II), razem 30 godzin

Seminarium licencjackie (studia I stopnia, semestr VI), razem 30 godzin

Wykłady i konwersatoria monograficzne (studia II stopnia, semestr I, II, III, IV), razem 240 godzin

Seminarium magisterskie (studia II stopnia, semestr I, II, III, IV), razem 120 godzin