Program studiów

Od roku akademickiego 2007/2008 na specjalności filologia węgierska prowadzone są 3-letnie studia dzienne I stopnia (licencjackie) i 2-letnie studia dzienne II stopnia (magisterskie).

Podczas rekrutacji nie ma wymogu znajomości języka węgierskiego, w związku z czym zajęcia z praktycznej nauki języka węgierskiego rozpoczynają się od poziomu początkującego. Na pierwszym roku poza intensywną nauką języka węgierskiego prowadzone są zajęcia wprowadzające studentów w problematykę językoznawczą i literaturoznawczą. Począwszy od trzeciego roku studiów wszystkie zajęcia prowadzone są w języku węgierskim.

Oferujemy przede wszystkim intensywną praktyczną naukę języka węgierskiego (od poziomu początkującego) i (do wyboru) angielskiego od poziomu średnio zaawansowanego lub niemieckiego bądź francuskiego od poziomu podstawowego. Ponadto nauczamy przedmiotów kierunkowych z zakresu językoznawstwa, literaturoznawstwa, translatologii, historii, kultury i in.

Nasza oferta obejmuje łącznie ponad 2000 godzin wykładowych w trakcie studiów I stopnia i niemal 1000 godzin wykładowych w trakcie studiów II stopnia.

Pobierz szczegółowy program studiów