Program studiów

Od roku akademickiego 2007/2008 na specjalności ugrofinistyka – filologia węgierska prowadzone są 3-letnie studia dzienne I stopnia (licencjackie) i 2-letnie studia dzienne II stopnia (magisterskie). Podczas rekrutacji nie ma wymogu znajomości języka węgierskiego, w związku z czym zajęcia z praktycznej nauki języka węgierskiego rozpoczynają się od poziomu początkującego. Na pierwszym roku poza intensywną nauką języka … Czytaj dalej Program studiów