Rekrutacja na studia

Rekrutacja na specjalność ugrofinistyka – filologia węgierska na stacjonarne 3-letnie studia I stopnia (licencjackie) i 2-letnie studia II stopnia (magisterskie) przeprowadzana jest corocznie.

W dniu 1 czerwca 2019 r. rozpoczęła się rekrutacja na rok akademicki 2019/2020. Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w postępowaniu rekrutacyjnym na stronie https://rekrutacja.amu.edu.pl/!

Najważniejsze terminy:

  • 1 czerwca – 9 lipca – rejestracja w Systemie Internetowej Rekrutacji, opłacenie zapisu oraz wprowadzenie wyników matur do Systemu;
  • 12 lipca – ogłoszenie wyników w Systemie.

Więcej informacji:

Ważne dokumenty:

Uchwała o zmianie Uchwały nr 178/2017/2018 Senatu UAM z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie warunków, trybów oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na I rok studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych w roku akademickim 2019/2020

Załącznik do uchwały

Zarządzenie w sprawie zasad przeprowadzania rejestracji kandydatów na studia oraz dokonywania wpisu na listę studentów, wykazu wymaganych dokumentów, terminów rejestracji i składania dokumentów w roku akademickim 2019/2020

Załącznik do zarządzenia

Do zobaczenia w październiku!