Rekrutacja na studia

Rekrutacja na specjalność ugrofinistyka – filologia węgierska na stacjonarne 3-letnie studia I stopnia (licencjackie) i 2-letnie studia II stopnia (magisterskie) przeprowadzana jest corocznie. Szczegółowe informacje nt. rekrutacji na studia I i II stopnia na rok akademicki 2018/2019: https://rekrutacja.amu.edu.pl/Strona/Matrix/__data/assets/pdf_file/0005/329927/Wydzial-Neofilologii.pdf