Rekrutacja na wyjazdy na studia w ramach Erasmus+

Rekrutacja na wyjazdy na studia w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2022/2023

18 lutego – 5 marca 2022 r.

Zasady rekrutacji dla studentów filologii węgierskiej
Wymagane dokumenty

Celem wzięcia udziału w rekrutacji należy w terminie od 18 lutego do 5 marca 2022 r.:

Studenci 1 roku studiów I stopnia zamiast udokumentowania średniej ocen w formularzu kwalifikacyjnym zobowiązani są przesłać skan karty przebiegu studiów z Biura Obsługi Studentów Wydziału Neofilologii.

Doktoranci zamiast udokumentowania średniej ocen w formularzu kwalifikacyjnym zobowiązani są przesłać zgodę opiekuna naukowego oraz prodziekana Wydziału Neofilologii ds. Nauki (prof. UAM dr hab. Katarzyna Klessa).

Ogłoszenie wyników rekrutacji

Ogłoszenie wyników nastąpi najpóźniej 11 marca 2022 r. w systemie USOSweb.

Informacje praktyczne

Przed przystąpieniem do rekrutacji należy zapoznać się ze szczegółowymi informacjami dot. wyjazdów na studia. Znajduje się tam regulamin programu, instrukcje składania wniosków krok po kroku oraz wymagany formularz.

Wyboru uczelni partnerskiej należy dokonać z załączonej listy. Można aplikować na dowolną uczelnię z listy, jednak należy zwrócić szczególną uwagę na możliwość realizacji programu studiów zgodnego lub zbliżonego do programu obowiązującego na specjalności filologia węgierska. W celu ułatwienia podjęcia decyzji w tabeli wskazano jednostki i/lub specjalności oferowane przez poszczególne uczelnie partnerskie w ramach umów.

Zachęcamy również do zapoznania się z praktycznymi informacjami przygotowanymi dla przyszłych stypendystów przez studentów, którzy korzystali już z programu Erasmus+. Można tam znaleźć m.in. porady nt. przygotowań do wyjazdu, relacje z pobytu w różnych miastach i uczelniach, opinie dot. miejsc zakwaterowań oraz atrakcji w pobliżu miejsca pobytu, a także wiele innych informacji przydatnych przy podejmowaniu decyzji o wyjeździe oraz w jego trakcie.

Każdemu studentowi przysługuje tzw. kapitał wyjazdowy, który wynosi po 12 miesięcy na każdy stopień studiów (studia licencjackie, magisterskie i doktoranckie), niezależnie od rodzaju mobilności (studia lub praktyki). W związku z tym należy zwrócić szczególną uwagę na stopnie studiów, na których można wyjechać, oraz czas trwania stypendium.

Kryteria kwalifikacji kandydatów

Kryteriami decydującymi o ustaleniu listy rankingowej są:

  • stopień studiów i starszeństwo roku (w pierwszej kolejności kwalifikowani są studenci studiów doktoranckich, następnie magisterskich i licencjackich; spośród studentów studiów licencjackich pierwszeństwo mają studenci 3. roku);
  • niekorzystanie z programu Erasmus+ w latach ubiegłych;
  • średnia ocen z wszystkich zaliczonych lat.

Dodatkowym atutem dla kandydatów są:

  • zbieżność zainteresowań naukowych z profilem uniwersytetu przyjmującego (przedstawiona w uzasadnieniu wniosku wyjazdowego w USOSweb);
  • możliwość realizacji wybranej na UAM specjalizacji na uniwersytecie przyjmującym.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z koordynatorem instytutowym dr. Pawłem Kornatowskim.

Szybkie linki

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *