Rekrutacja na wyjazdy na studia w ramach Erasmus+

Rekrutacja na wyjazdy na studia w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2021/202219 lutego – 5 marca 2021 r.

Zasady rekrutacji dla studentów kierunków i specjalności Instytutu Lingwistyki Stosowanej

Studia I stopnia:

 • kierunek: lingwistyka stosowana, specjalności:
  • lingwistyka stosowana (język angielski z niemieckim od podstaw);
  • lingwistyka stosowana (język niemiecki z angielskim);
  • lingwistyka komputerowa;
 • kierunek: filologie regionów, specjalności:
  • filologia fińska;
  • filologia nowogrecka;
  • filologia węgierska;
  • lingwistyka kulturowa (region azjatycki: dalekowschodni);
  • lingwistyka kulturowa (region europejski: bałtycki).

Studia II stopnia:

 • kierunek: lingwistyka stosowana, specjalności:
  • lingwistyka stosowana (język angielski z niemieckim);
  • lingwistyka stosowana (język niemiecki z angielskim);
  • Empirical Linguistics and Language Documentation;
 • kierunek: filologie regionów, specjalności:
  • lingwistyka kulturowa regionu azjatyckiego (grupa region azjatycki I: Azja południowo-wschodnia);
  • lingwistyka kulturowa regionu azjatyckiego (grupa region azjatycki I: wietnamski);
  • lingwistyka kulturowa regionu europejskiego (grupa region europejski I: bałtycki);
  • lingwistyka kulturowa regionu europejskiego (grupa region europejski I: śródziemnomorski);
  • lingwistyka kulturowa regionu europejskiego (grupa region europejski I: węgierski).

Wymagane dokumenty

Celem wzięcia udziału w rekrutacji należy w terminie od 19 lutego do 5 marca 2021 r.:

Studenci kierunku lingwistyka stosowana zobowiązani są podać w punkcie 5. formularza wybraną specjalizację realizowaną w trakcie wyjazdu.

Studenci 1 roku studiów I stopnia zamiast udokumentowania średniej ocen w formularzu kwalifikacyjnym zobowiązani są przesłać skan karty przebiegu studiów z Biura Obsługi Studentów Wydziału Neofilologii.

Doktoranci zamiast udokumentowania średniej ocen w formularzu kwalifikacyjnym zobowiązani są przesłać zgodę opiekuna naukowego oraz prodziekana Wydziału Neofilologii ds. Nauki (prof. UAM dr hab. Katarzyna Klessa, katarzyna.klessa@amu.edu.pl).

Ogłoszenie wyników rekrutacji

Ogłoszenie wyników nastąpi najpóźniej 11 marca 2021 r. w systemie USOSweb.

Informacje praktyczne

Przed przystąpieniem do rekrutacji należy zapoznać się ze szczegółowymi informacjami dot. wyjazdów na studia dostępnymi na stronie https://wn.amu.edu.pl/erasmus-plus/dla-studenta/studia. Znajduje się tam regulamin programu, instrukcje składania wniosków krok po kroku oraz wymagany formularz.

Wyboru uczelni partnerskiej należy dokonać z załączonej listy. Można aplikować na dowolną uczelnię z listy, jednak należy zwrócić szczególną uwagę na możliwość realizacji programu studiów zgodnego lub zbliżonego do programu studiowanego w ILS kierunku i specjalności. W celu ułatwienia podjęcia decyzji w tabeli wskazano jednostki i/lub specjalności oferowane przez poszczególne uczelnie partnerskie w ramach umów. Studenci kierunku lingwistyka stosowana przy wyborze uczelni powinni ponadto uwzględnić studiowaną przez siebie specjalizację.

Zachęcamy również do zapoznania się z praktycznymi informacjami przygotowanymi dla przyszłych stypendystów przez studentów, którzy korzystali już z programu Erasmus+. Można tam znaleźć m.in. porady nt. przygotowań do wyjazdu, relacje z pobytu w różnych miastach i uczelniach, opinie dot. miejsc zakwaterowań oraz atrakcji w pobliżu miejsca pobytu, a także wiele innych informacji przydatnych przy podejmowaniu decyzji o wyjeździe oraz w jego trakcie.

Każdemu studentowi przysługuje tzw. kapitał wyjazdowy, który wynosi po 12 miesięcy na każdy stopień studiów (studia licencjackie, magisterskie i doktoranckie), niezależnie od rodzaju mobilności (studia lub praktyki). W związku z tym należy zwrócić szczególną uwagę na stopnie studiów, na których można wyjechać, oraz czas trwania stypendium.

Kryteria kwalifikacji kandydatów

Kryteriami decydującymi o ustaleniu listy rankingowej są:

 • stopień studiów i starszeństwo roku (w pierwszej kolejności kwalifikowani są studenci studiów doktoranckich, następnie magisterskich i licencjackich; spośród studentów studiów licencjackich pierwszeństwo mają studenci 3. roku);
 • niekorzystanie z programu Erasmus+ w latach ubiegłych;
 • średnia ocen z wszystkich zaliczonych lat.

Dodatkowym atutem dla kandydatów są:

 • zbieżność zainteresowań naukowych z profilem uniwersytetu przyjmującego (przedstawiona w uzasadnieniu wniosku  wyjazdowego w USOSweb);
 • możliwość realizacji wybranej na UAM specjalizacji na uniwersytecie przyjmującym;
 • udokumentowana znajomość języka kraju docelowego w przypadku chęci wyjazdu do kraju, w którym językiem urzędowym jest inny niż studiowany.
Kontakt z koordynatorem Instytutu Lingwistyki Stosowanej

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z koordynatorem instytutowym dr. Pawłem Kornatowskim (erasmusplus.ils@amu.edu.pl).

Szybkie linki

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *