Sylabusy przedmiotów

Sylabusy do pobrania:

I stopień, 1 rok

Edukacja_informacyjna_i_źródłowa

Elementy lingwistyki kulturowej

Gramatyka opisowa języka węgierskiego

Historia Węgier

Komparatystyka kulturowa i literacka

Praktyczna nauka języka węgierskiego

Technologie informacyjne

Wstęp do językoznawstwa

Wstęp do literaturoznawstwa

I stopień, 2 rok

Gramatyka opisowa języka węgierskiego

Historia literatury węgierskiej

Praktyczna nauka języka węgierskiego

Realioznawstwo węgierskie

I stopień, 3 rok

Gramatyka opisowa języka węgierskiego

Historia literatury węgierskiej

Kultura węgierskiego obszaru językowego

Praktyczna nauka języka węgierskiego

Praktyka przekładu węgierskiego

II stopień, 1 rok

Drugi język regionu

Język europejski zaawansowany

Język europejski podstawowy

Komunikacja interkuturowa

Komunikacja niewerbalna

Pierwszy język regionu

Seminarium magisterskie

II stopień, 2 rok

Drugi język regionu

Pierwszy język regionu

Praktyka zawodowa

Seminarium magisterskie

Topografia językowa i kulturowa

Fakultety do wyboru:

Grammatical categories in translation

Kultura i piśmiennictwo Karaimów polskich

Tłumacz przysięgły