Tag: Ośrodek Studiów Wschodnich

Rekrutacja na stanowisko eksperckie ds. Węgier

Ośrodek Studiów Wschodnich w Warszawie prowadzi rekrutację na stanowisko eksperckie ds. Węgier. Poniżej przedstawiamy treść ogłoszenia.

Zadania:
– systematyczne monitorowanie oraz analiza polityki wewnętrznej i zagranicznej Węgier
– pisanie tekstów informacyjno-analitycznych
– udział w seminariach i konferencjach

Wymagania:
– dobra znajomość sytuacji politycznej na Węgrzech
– bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
– co najmniej dobra znajomość języka węgierskiego
– umiejętność samodzielnego i krytycznego myślenia
– umiejętność pisania tekstów o charakterze analitycznym w języku polskim
– umiejętność pracy w zespole
– dyspozycyjność i gotowość do zagranicznych wyjazdów

Dodatkowym atutem będą:
– doświadczenie analityczne
– wiedza z zakresu gospodarki, energetyki lub bezpieczeństwa
– wiedza na temat współpracy regionalnej w Europie Środkowej
– znajomość języka czeskiego lub słowackiego

Oferujemy:
– ciekawą pracę w profesjonalnym ośrodku analitycznym
– wynagrodzenie adekwatne do posiadanego doświadczenia
– możliwości doskonalenia umiejętności i rozwoju zawodowego w przyjaznym środowisku
– szkolenia językowe

Docelowa forma zatrudnienia: umowa o pracę na czas nieokreślony w wymiarze pełnoetatowym

Osoby zainteresowane i spełniające wymagania prosimy o przesłanie do 20 stycznia 2023 r. na adres rekrutacja@osw.waw.pl w tytule „oferta pracy – Węgry”:
– CV
– listu motywacyjnego
– próbek dotychczasowych publikacji lub krótkiego tekstu analitycznego (maks. 6 tys. znaków) na zadany temat: „Polityka Węgier wobec Rosji po 24 lutego – ile zmiany, ile kontynuacji”.
– oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji

Odpowiemy na wybrane oferty.